Vidyeswarasamhita Reading Chapters 1 & 2
Vidyeswarasamhita Reading Chapters 11 & 12
Vidyeswarasamhita Reading Chapter 13
Mahatmyam Reading Chapters 4 & 5
Vidyeswarasamhita Reading Chapters 5,6,7 & 8
Vidyeswarasamhita Reading Chapters 9 & 10

LIVE SHIVPURAN READINGS

Mahatmyam Reading Chapters 1, 2 & 3
Vidyeswarasamhita Reading Chapters 3 & 4
Vidyeswarasamhita Reading Chapter 16
Vidyeswarasamhita Reading Chapter     14 & 15
Mahatmyam Reading Chapters 6 & 7